Disclaimer

eveneens verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 5 TMG (Duitse Telecommunicatiewet), § 55 RStV

Gerabo GmbH
Fischers Allee 44
22763 Hamburg


vertegenwoordigd door de bedrijfsleider:
dhr. Daniel Sonnet


E-mail: info@gerabo.de
Website: www.gerabo.de
Telefoon: +49 40 71668981


Verantwoordelijk voor de inhoud volgens RStV dhr. Daniel Sonnet.

BTW-identificatienummer volgens § 27 a van de Duitse Wet op de Omzetbelasting:

DE288553243

Inschrijving in het handelsregister:

Amtsgericht Hamburg HRB 127021

Verantwoordelijk voor de inhoud

De inhoud van onze pagina’s werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecontroleerd en samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kan de Gerabo GmbH echter niet instaan. De Gerabo GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud of van de internetpagina's zonder opgaaf van redenen te veranderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze websites van derden heeft de Gerabo GmbH geen invloed. Derhalve aanvaardt de Gerabo GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van verlinkte sites die niet door ons zijn beheerd. Voor de inhoud van de verlinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk.

Copyright

De door de beheerder van deze website samengestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Niets mag worden verveelvoudigd, bewerkt, verspreid of op enig andere manier gebruikt worden buiten de grenzen van het copyright, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. makers. Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als dusdanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te wijzen. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.